آیین نامه صندوق تعاون و رفاه کانون

امور صنفی

امور صنفی (7)

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس انجمن صنفی فیلمنامه نویسان

اولین مجمع عمومی انجمن صنفی در شرف تاسیس مذکور، روز یکشنبه مورخ 19/10/95 ساعت 14 در محل خانه سینما سالن سیف الله داد به آدرس خیابان بهار جنوبی کوچه سمنان پلاک 29 برگزار میگردد.

دستور جلسه :

1.    تصویب اساسنامه

2.    انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

3.    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های انجمن

  هیئت موسس: شادمهر راستین علی‌اکبر قاضی‌نظام سیامک‌ تقی‌پور

پیشنهادهایی به دوستان فیلمنامه نویس درباب عقد قرارداد نگارش فیلمنامه

فیلمنامه نویسان به هنگام عقد قرارداد نگارش ، برای تثبیت هویت هنری خود و حقوق مادی و معنوی آثارشان خوب است به نکات زیر هم توجه کنند:

1.      در عنوان بندی آغازین فیلم ، نام نویسنده باید پیش از نام دو ضلع اصلی تولید فیلم یعنی تهیه کننده و کارگردان بیاید.

2.      حفظ حق چاپ و انتشار فیلم نامه به صورت کتاب در قرارداد به فیلمنامه نویس واگذار گردد.

3.      حق بازنویسی ویا هرگونه تغییر توسط نویسنده (یا دیگری)  باید حتما در قرارداد ذکر شود.

4.      عنوان بندی فیلمها همیشه محل مجادله  بین فیلمنامه نویس و کارگردانها بوده است (چه کارگردانها  در نگارش متن همکاری داشته باشند و چه نه ) بهتر است در متن قرار داد تکلیف این موضوع به طور دقیق روشن شود.

5.      یکی از مهمترین دغدغه های  فیلم نامه نویسان ، عدم اطمینان به تولید اثرشان در مدتی معین است که به محبوس شدن متن در زندان شرایط تولید می انجامد. بهتر است در متن قرارداد ، جمله زیر گنجانده شود: " اگر تهیه کننده طی - مثلا- سه سال موفق به تولید متن نشد، قرارداد اولیه خود به خود نامعتبر تلقی می شود و نویسنده حق دارد با تهیه کننده ی دیگری وارد گفت و گو شود"

6.       . لزوماً دریافت آخرین مبلغ قرار داد نگارش نمی بایست منوط به دریافت پروانه ساخت یا پیش تولید اثر سینمایی باشد  بلکه با ارائه نسخه نهایی اصلاح شده فیلمنامه ، میبایست با فیلمنامه نویس تسویه حساب شود.

7.      در تهیه یک اثر با ارزش سینمایی نحوه تعامل فیلمنامه نویس با تهیه کننده و کارگردان بسیار مهم و موثر است. در  صورت علاقه ی نویسنده و توافق با کارگردان و تهیه کننده، فیلمنامه نویس می تواند بر مراحل پس از نگارش فیلم نامه نظارتی موثر و زیبایی شناسانه داشته باشد. رابطه ی بین کیفیت دور خوانی، کمک به انتخاب عوامل و بر طرف کردن مشکلات پیش بینی نشده ی متن، هنگام پیش تولید، فیلمبرداری و تدوین، می تواند تعیین کند که آیا هویت نویسنده به عنوان شخصیتی حقیقی عملا بر فیلم موثر بوده یا نه. این همان نکته ای ست که نویسنده را ، بی آنکه جایی در قرارداد ذکر شده باشد، به یکی از صاحبان واقعی فیلم تبدیل می کند.

8.      ثبت یک طرح یا فیلمنامه در بانک فیلمنامه خانه سینما مرجع معتبر و قابل ارجاع اولین مناقشات حقوقی است. به همه همکاران پیشنهاد میشود آثار خود را در ابتدا حتماً در بانک فیلمنامه به ثبت برسانند.

9.      امکان بروز اختلاف بین دو طرف قراردادها بسیار  محتمل است حتماً در هنگام عقد قرارداد حَکم و داوری  مطمئن و معتبر برای بررسی دعاوی احتمالی معین کنید . شورای داوری خانه سینما اساساً به همین دلیل طراحی و سازماندهی شده است و طرفهای قرار داد میتوانند آنرا حکم بین خود قرار داده و در قراردادها به آن اشاره کنند.

 

  به نام خدا

 

 

اساسنامه

کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران

 

1394

 

 

 فصل یکم : تعریف و کلیات

 

ماده 1- کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران که به اختصار " کانون " نامیده می شود؛ نهادی است صنفی و غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل که توسط فیلمنامه نویسان حرفه ای سینمای ایران به منظور اجرای اهداف مندرج در این اساسنامه تشکیل شده است.

ماده 2- کانون به هیچ گروه و تشکیلات سیاسی وابستگی ندارد.

ماده 3- کانون برای مدت نامحدود تشکیل و مرکز آن در تهران است.

ماده 4- کانون با حفظ استقلال کامل می تواند با سایر اصناف سینمایی، ارتباط و همکاری صنفی و نیز تبادل فرهنگی، حقوقی داشته باشد.

تبصره : پس از تاسیس خانه سینما و با تصویب مجمع عمومی، کانون به عضویت خانه سینما در آمده است که البته این عضویت نباید هیچگاه مغایر و مخالف با اصل استقلال کانون باشد.

 ماده 5- فیلمنامه نویس حرفه ای در این اساسنامه به کسی اطلاق می شود که فیلمنامه یک فیلم سینمایی را نوشته باشد و این فیلمنامه توسط یک تن دیگری کارگردانی شود.

تبصره : در این اساسنامه مقصود از فیلمنامه متنی است که بر اساس آن یک فیلم سینمایی به شرح زیر ساخته شده باشد :

الف: پروانه ساخت سینمایی داشته و در یک جشنواره داخلی نمایش داده شود.

 ب: پروانه نمایش سینمایی داشته باشد.

 

فصل دوم: اهداف و وظایف

 

ماده 6 کوشش در جهت دفاع از حقوق حرفه ای ،صنفی ، فرهنگی و اجتماعی اعضا و حمایت از امنیت شغلی و ارتقای سطح اقتصادی زندگی و وضعیت معیشتی آنان ،تلاش به منظور نیل به همگرایی صنفی و نهادینه ساختن رفتار حرفه ای و تخصصی در بین اعضا و در صورت امکان تلاش در جهت ایجاد کار.

ماده7  - کوشش برای گسترش آگاهی های عمومی و تخصصی و ارتقای سطح کارایی اعضا و رشد ارزش کیفی فیلمنامه ها و ایجاد زمینه های مناسب برای فعالیت حرفه ای اعضا.

ماده 8 - کوشش برای مشارکت در تصمیم گیری ها و تدوین سیاست های فرهنگی و اقتصادی سینمای ایران ، بویژه حمایت از حرفه فیلمنامه نویسی و پیشنهاد اصلاح و تغییرقوانین و مقررات سینمایی با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتضای زمان وارایه آن به مراجع صاحب صلاحیت و مراوده صنفی وفرهنگی با افرادی که دراین حرفه و دیگر اصناف سینمایی فعالیت دارند ، به منظور دستیابی به اهداف.

ماده9  - برگزاری همایش ها و سمینارهای فرهنگی و آموزشی،تبادل اطلاعات و تجربیات میان اعضا و کارشناسان و فیلمنامه نویسان داخلی و خارجی ،  نمایش فیلم و چاپ و انتشارفیلمنامه های برتر و فعالیت های مشابه دیگر .

 

فصل سوم : عضویت

 

ماده 10 متقاضیان عضویت درکانون می باید هنگام درخواست عضویت، تابعیت ایرانی و یا مدرکی دال بر اقامت دائم در ایران داشته باشند، سابقه کیفری موثر نداشته باشند و حکم مراجع داوری خانه سینما را بلا اثر نگذاشته باشند.

ماده 11- عضویت در کانون با تأیید شورای مرکزی و با رعایت آیین نامه های داخلی و انجام مفاد زیر امکان پذیر است:

1-درخواست کتبی برای عضویت و ارائه مدارک لازم 2- پذیرفتن کلیه مفاد اساسنامه کانون و مقررات مصوبه ی کانون  3- پرداخت حق ورودیه و تعهد پرداخت حق عضویت سالانه

ماده12- عضویت در کانون به چهار نوع عضویت پیوسته، موقت، وابسته و افتخاری تقسیم می شود.

ماده 13- متقاضی عضویت پیوسته  بایستی نام او انحصارا به عنوان فیلمنامه نویس یا یکی از فیلمنامه نویسان  در عنوان بندی دو فیلم سینماییِ دارای پروانه ساخت سینمایی یا پروانه نمایش سینمایی که توسط دیگری کارگردانی شده،ذکر شده باشد .

تبصره1 :عناوینی همچون مشاور فیلمنامه ، بر اساس طرحی از ... ، بر اساس فکر یا ایده ای از ... ، بازنویسی ، پرداخت نهایی و ... مشمول شرایط عضویت نخواهد بود.

تبصره2 :عضو پیوسته ای که از تاریخ پروانه نمایش و یا پروانه ساخت آخرین اثرش هفت سال گذشته باشد بر حسب تصمیم شورای مرکزی عضو موقت خواهد شد.

تبصره 3: شرط ساخت فیلمنامه توسط دیگری ( ماده 5) در تمام سالهای عضویت، معتبر و مورد توجه است.

تبصره 4: عضو پیوسته ای که فیلمنامه6فیلم سینمایی در کارنامه خود داشته باشد شامل تغییر عضویت نخواهد شد.

تبصره 5: عضو پیوسته  دارای 65 سال سن شامل تغییر عضویت نخواهد شد.

ماده 14 متقاضی عضویت موقت باید نام وی انحصارا به عنوان فیلمنامه نویس یا یکی از فیلمنامه نویسان در عنوان بندی یک فیلم سینماییِ دارای پروانه ساخت سینمایی  یا دارای پروانه نمایش سینمایی که توسط دیگری کارگردانی شده، ذکر شده باشد .

تبصره: عضو موقتی که از تاریخ نمایش تنها اثرش ده سال گذشته باشد تعلیق عضویت خواهد شد.

ماده 15 متقاضیان عضویت که اعضای پیوسته ی اصناف دیگر هستند ، ضمن داشتن شرایط ماده 13 و یا 14عضو وابسته کانون تلقی می شوند . 

 ماده 16 - اعضای افتخاری به تشخیص شورای مرکزی و با رای موافق مجمع از میان نویسندگان  محققان و پژوهشگران ، استادان دانشگاه ، هنرمندان - که منشاء خدمات موثر به فیلمنامه نویسی شده اند- برگزیده می شوند.

ماده 17- اعضای کانون حق عضویت در تشکیلات صنفی موازی کانون فیلمنامه نویسان را ندارند.

ماده 18- اعضای پیوسته ، موقت و وابسته که دو دوره متوالی حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشند ، تعلیق عضویت شده و کلیه امتیازات اعضای کانون از آنها سلب خواهد شد و عضویت مجددا آنها منوط به درخواست کتبی عضو و بررسی مجدد خواهد بود.

تبصره1: عضو تعلیق شده تا یک ماه پس از تعلیق فرصت دارد از طریق بازرس کانون تقاضای رسیدگی و فرجام نماید.

تبصره2: چنانچه تعلیق عضویت به دلیلی غیر از نپرداختن حق عضویت و یا تبصره ماده 14 باشد، عضو تعلیق شده با در خواست از بازرس می تواند تقاضای فرجام خواهی در مجمع عمومی کرده و بازرس نیز موظف است در اولین مجمع عمومی عادی ، تعلیق عضویت فرد را  به رای مجمع عمومی بگذارد.

ماده 19 اعضای موقت، وابسته و افتخاری نمی توانند نامزد عضویت در شورای مرکزی و بازرس کانون شوند، اما از سایر امتیازات عضویت کانون برخوردارند.

ماده 20- شورای مرکزی همه ساله پیش از صدور کارت عضویت ، وضعیت اعضای کانون را به لحاظ نوع عضویت بررسی و بر اساس اعلام رأی ، نوع عضویت اعضای کانون تعیین و روی کارت عضویت درج می شود. بدیهی است شورای مرکزی کانون می تواند نسبت به تعلیق عضویت اعضایی که مبادرت به تخلف از مواد اساسنامه یا ارتکاب اموری که موجب هتک حیثیت و شان حرفه ای شده باشد ،اقدام نمایند.

 

فصل چهارم : ارکان کانون

 

ماده 21 ارکان کانون عبارتند از : 1- مجمع عمومی 2- شورای مرکزی 3- بازرس

 

فصل پنجم : مجمع عمومی

 

ماده 22 مجمع عمومی بالاترین رکن تصمیم گیری کانون متشکل از اعضای پیوسته و وابسته و  موقت است.

تبصره: حضور اعضای موقت و وابسته با رعایت ماده 20 صورت خواهد گرفت.

ماده 23 مجمع عمومی کانون به دو صورت عادی و فوق العاده برگزار می شود.

ماده 24مجمع عمومی عادی به دعوت شورای مرکزی و هر سال در یک نوبت تشکیل می شود.

تبصره: به تشخیص شورای مرکزی مجمع عمومی عادی می تواند هر سال تا چهار نوبت نیز برگزار شود.

ماده 25- فراخوان مجامع عمومی  در روزنامه کثیرالانتشار و یا سایت رسمی خانه سینما اعلام  می شود. در این دعوت، مکان  وزمان دقیق و قطعی برگزاری جلسه - برای حداقل بیست روز آینده و دستور العمل جلسه قید خواهد شد.

ماده 26- در ابتدای تشکیل جلسات مجامع عمومی فهرست  کلیه اعضا حاضر در یک نسخه تهیه و در دسترس حاضران قرار داده می شود تا مقابل نام خود را امضاء کنند.

ماده 27 - مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک ( پیوسته ،موقت و  وابسته) رسمیت می یابد و چنانچه در اولین نشست، تعداد اعضاء در مجمع به حد نصاب نرسد، شورای مرکزی با فراخوان مجدد، - طبق فراخوان ماده25- جلسه بعدی را با حضور هر تعداد از  اعضاء برگزار خواهد کرد .بدیهی است تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه لازم الاجرا است.

ماده 28 تصمیم های مجمع عمومی عادی کانون با کسب موافقت اکثریت مطلق آرای اعضا حاضر( نصف + 1)  به تصویب می رسد .

تبصره:مشروط به اینکه جمع آرا مخالفان و ممتنع بیش از موافقان نباشد.

تبصره: هر یک از اعضاء پیوسته می توانند فقط وکالتنامه از یک عضو غائب داشته باشند.وکالتنامه با امضاء موکل به صورت کتبی باید به بازرس تحویل گردد.

ماده 29- در صورتی که اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه طی یک جلسه خاتمه نپذیرد جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل و حداکثر برای دو هفته بعد باید تشکیل گردد.

ماده 30 وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از :  

30)1- استماع و رسیدگی به گزارش فعالیت های اجزائی و مالی شورای مرکزی و بازرس

30)2   توجه ورسیدگی به خط مشی وپیشنهاد های ارایه شده از سوی شورای مرکزی و تصویب آنها در صورت تشخیص و موافقت

30) 3-انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس .

30)4- انتخاب عضو افتخاری و فرجام خواهی عضو تعلیق شده بر اساس تبصره 2 ماده 18

30)5- به تشخیص شورای مرکزی در مواردی که تصمیم گیری از اقتدار شورای مرکزی خارج باشد.

ماده 31- جلسه مجمع عمومی که با دستور جلسه انتخابات برگزار می شود را رئیس شورای مرکزی کانون به اتفاق دو تن از اعضاء شورا و بازرس افتتاح می کنند و سپس با تعیین رئیس سنی جلسه و دو منشی و یک ناظر ، از میان اعضاء داوطلب ، اداره جلسه به آنها سپرده می شود. رئیس سنی و دومنشی و ناظر نباید از اعضای شورای مرکزی و بازرس و نیز نباید کاندیدای این سمت ها باشند.

 

ماده 32 مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل می شود : 

32) 1- اصلاح اساسنامه

32)2- انتخابات جهت ترمیم شورای مرکزی و بازرس مطابق با اساسنامه

32)3پیشنهاد عزل شورای مرکزی و بازرس و انتخابات پیش از موعد

32) 4-بررسی پیشنهاد  انحلال کانون و در صورت تصویب، تعیین مدیر تسویه و نحوه اجرای ان

ماده 33- نحوه فراخوان   مجمع فوق العاده نیز همانند مجمع عادی مطابق با ماده 25 انجام خواهد گرفت.

ماده 34ـ مجمع عمومی فوق العاده ، در مرتبه اول با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء پیوسته ، موقت و وابسته و در مرتبه دوم با حضور هر تعداد رسمیت می یابد.

تبصره : برای انحلال کانون ، رای حداقل دو سوم اعضاء کانون الزامی است .

 ماده 35 مجمع عمومی فوق العاده به طریق زیر فراخوان می شود :

1-                با درخواست شورای مرکزی

2-                با درخواست رئیس کانون و دو نفر از اعضاء شورای مرکزی

3-                تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء پیوسته از رئیس شورای مرکزی و یا  بازرس و الزام آنها به فراخوان.

4-                با درخواست  بازرس کانون

 

فصل ششم : شورای مرکزی، وظایف و اختیارات

 

ماده 36 مدیریت و اداره کانون بر عهده شورای مرکزی است که مرکب از هفت نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است. این افراد از میان اعضای پیوسته حاضر در جلسه ی مجمع عمومی که داوطلب عضویت در شورای مرکزی هستند ، با کسب اکثریت آراء انتخاب می شوند .

ماده 37 اعضای شورای مرکزی  نمی توانند بیش از سه دوره متوالی انتخاب و عضو شورای مرکزی شوند .

ماده  38- دوره قانونی فعالیت شورای مرکزی دو سال است.

ماده 39- رئیس شورای مرکزی قبلی و یا خزانه دار قبلی  موظفند ظرف پانزده روز پس از انتخاب شورای مرکزی جدید ،چک ، اسناد و وجوه و اوراق بهادار را طی صورت جلسه ای به بازرس  شورای مرکزی جدید تحویل دهند و بازرس جدید نیز موظف است ظرف 15 روز این اوراق را بررسی کرده و طی ارائه گزارشی به شواری مرکزی جدید تسلیم نمایند.

تبصره: چنانچه بازرس جدید  برای بررسی به زمان بیشتری نیاز داشته باشد باید کتبا این موضوع را به شورای مرکزی جدید اطلاع دهد و این زمان حد اکثر برای15 روز دیگر قابل تمدید است.

ماده 40 اعضای شورای مرکزی موظفند حداکثر تا پانزده ( 15) روز بعد از انتخاب، رئیس و نایب رییس و خزانه دار و دبیر کانون را با رای مخفی و با نظارت بازرس از میان خود برگزیده و معرفی کنند.

تبصره 1 :  هر عضو منتخب شواری مرکزی بیش از دو دوره متوالی نمی تواند رئیس شواری مرکزی باشد.

تبصره2: نایب رییس  در غیاب رییس همان وظایف رییس را دارد به غیر بند 3 ماده 48

ماده 41-خزانه دار به اتفاق رئیس اختیارات مالی کانون را به عهده می گیرند. اسناد و مدارک مالی با امضای این دو نفر( رئیس و  خزانه دار) اعتبار می یابد.

تبصره 1 : دبیر به منظور ضبط و نگهداری مذاکرات و مصوبات شورای مرکزی برگزیده می شود.

تبصره 2: رئیس شورای مرکزی نبایستی هیچ مسولیتی در مراکز دولتی سینمایی داشته باشد.

ماده 42 ترتیب و اعتبار جلسات : شورای مرکزی با دعوت رئیس و درغیاب وی نایب رئیس کانون درهرماه حداقل یک جلسه رسمی خواهد داشت.

ماده 43 جلسات شورای مرکزی کانون در شرایط زیر رسمیت دارد:

43)1 با حضور حداقل پنج نفرعضو اصلی .

43)2 با حضور حداقل چهار نفرعضو اصلی و داشتن وکالت رای حداقل از یک عضو اصلی غائب .

تبصره:در کلیه جلسات شواری مرکزی صورت جلسه ای توسط دبیر تنظیم و پس از امضاء حاضرین در بایگانی شواری مرکزی ثبت خواهد شد. مصوبات آن توسط رئیس و در غیاب وی توسط نائب رئیس پیگیری خواهد شد.

ماده 44اعضای شورای مرکزی درصورت غیبت غیرموجه مستعفی شناخته می شوند. غیبت غیرموجه یعنی غیبت در 4 جلسه رسمی متوالی و یا غیبت در7 جلسه رسمی غیر متوالی در طول یک سال بدون اطلاع و اجازه از شورای مرکزی .

ماده 45: تغيير رييس شورا با رای اکثریت اعضا شورای مرکزی ( 4 نفر) صورت خواهد گرفت.

ماده 46- در صورتی که به هر دلیل مجموع اعضاء اصلی و علی البدل به کمتر از 5 نفر برسد ، بایستی جهت ترمیم شورای مرکزی انتخابات برگزار شود.

ماده 47 استعفای جمعی شورای مرکزی با امضای حداقل پنج نفر از اعضای اصلی به معنای انحلال شورای مرکزی است. اما رئیس و خزانه دار تا تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که بلافاصله با دعوت رئیس یا بازرس انجام می گیرد باید به وظایف خود ادامه دهند. رئیس کانون و یا بازرس موظف اند حداکثر تا چهل و پنج روز امکان تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده را به عمل آورند.

 

 

فصل هفتم : وظایف رئیس شورای مرکزی

 

ماده 48 رئیس شورای مرکزی به وظایف زیر عمل می کند:

48)1 دعوت اعضای شورای مرکزی وبازرس به جلسه ی شورای مرکزی.

48) 2- اعلام تصمیم های کانون، پیگیری ونظارت براجرای مصوبات وگزارش به شورای مرکزی .

48) 3- امضای اوراق تعهد آور وابلاغ مکاتبات ومصوبات شورای مرکزی با استفاده از مهررسمی کانون

48) 4- شرکت در جلسات، کمیسیون ها ونشستهای مرتبط با کانون با هدف تحقق اهداف کانون وارایه گزارش آن به شورای مرکزی ومجمع عمومی .

تبصره 1: رئیس شورای مرکزی می تواند برای اجرای وظایف خود در مواردی به غیر از بند 3 از همین ماده نماینده یا نمایندگانی را معرفی کند.

تبصره 2 : رییس شورای مرکزی نمی تواند همزمان در استخدام دولت نیز باشد.

تبصره 3 : رییس شورای مرکزی نمی تواند همزمان عضو هیأت مدیره خانه سینما باشد.

 

فصل هشتم : بازرس ، وظایف و اختیارات

 

 ماده 49  مجمع عمومی کانون در جلسه ی رسمی و سالانه خود از بین اعضای رسمی پیوسته و حاضر در جلسه  یک نفر را به عنوان بازرس اصلی ویک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می کند.

تبصره 1 : بازرس اصلی و علی البدل می تواند فقط به مدت دو دوره متوالی ( 2 سال ) انتخاب شود .

تبصره 2 : بازرس اصلی و علی البدل نمی توانند همزمان عضو شورای مرکزی کانون و یا بازرس خانه سینما باشند.

تبصره 3 :بازرس اصلی  و علی البدل باید حداقل دو سوم ( 3/2 ) آرای حاضرین را کسب کنند . در صورتی که آرا به حد نصاب نرسد ، از بین 4 نامزد حائزین اکثریت آرا ، دومین مرحله انتخابات برگذار شده و دو نامزدی که بیشترین رای را دارند به ترتیب  عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب خواهند شد.

تبصره 4 :در صورت فوت یا استعفای بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف وی را تا انتخابات بعدی برعهده خواهد گرفت . در غیر این صورت بازرس علی البدل هیچگونه اختیار و مسئولیتی ندارد اما حضور او در جلسات کانون بلامانع است.

تبصره 5 :در مواقعی که انتخاب بازرس و شورای مرکزی همزمان باشد ، نامزدهای دو رکن ، همزمان تعیین و همزمان رای گیری می شود .

ماده 50 وظایف واختیارات بازرس اصلی :

50) 1 نظارت بر انطباق مصوبات شورای مرکزی با مفاد اساسنامه کانون و در صورت لزوم ارایه تذکر به شورای مرکزی وگزارش به مجامع عمومی و رسیدگی به شکایات اعضا کانون نسبت به عملکرد شورای مرکزی

50)2 مراجعه به کلیه ی دفاتر، پرونده ها، اسناد وپیمان های کانون و کمیته های کانون  با اطلاع رئیس شورای مرکزی.

50)3- حق حضور در کلیه جلسات شورای مرکزی و کمیته های کانون بدون داشتن حق رأی.

50)4 تنظیم وارایه گزارش در مورد عملکرد عملیاتی- مالی شورای مرکزی به مجامع عمومی .

50) 5- دعوت به مجمع عمومی فوق العاده طبق  بند 4ماده 35.

 

فصل نهم :  امور و منابع مالی

 

ماده 51-  سال مالی کانون منطبق با سال شمسی است واز ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز و آخر اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد. خزانه دار تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد ترازنامه را آماده می کند و در اختیار رئیس شورای مرکزی قرار می دهد.   

ماده 52- هزینه های کانون از محل دریافت ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا تأمین می شود.

ماده 53- هرنوع کمک مالی با حفظ استقلال صنفی- فرهنگی از افراد وسازمان های حقیقی وحقوقی به صندوق کانون منتقل خواهد شد.

ماده 54- چنانچه کانون بتواند برای عضوی خدمات جنبی وفوق العاده انجام دهد که منتهی به کسب درآمدی برای عضو گردد، طبق آیین نامه های داخلی کانون در صدی از درآمد عضو به صندوق کانون واریز می شود.

ماده55- در جهت بالا بردن بنیه مالی، شورای مرکزی می تواند با موافقت مجمع عمومی وبا استفاده از موجودی صندوق خود در امور اقتصادی، فرهنگی وهنری که منافاتی با شئون ارزشی کانون نداشته باشد، فعالیت کند.

ماده56 -کلیه مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده ویا صراحتی نداشته باشد تابع قوانین ومقررات لازم الاجرای کشور است.

ماده 57- اساسنامه کانون هر 6 سال یک بار بازنگری خواهد شد .

تبصره:اصلاح اساسنامه کانون پیش از موعد ، تنها در صورت درخواست کتبی  یک سوم از اعضا کانون  که تسلیم بازرس شده قابل بررسی است.بازرس موظف است در اولین مجمع عمومی این درخواست را به رای مجمع  بگذارد.

ماده 58 - این اساسنامه شامل    فصل،     ماده،     بند،     تبصره و     صفحه در تاریخ                به تصویب مجمع عمومی کانون رسیده و از تاریخ مذکور در این ماده،کلیه قوانین و مقررات قبلی ومغایر با این اساسنامه فاقد وجاهت قانونی است.   

 

 

شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران

جمعه, 12 تیر 1394 22:26

اطلاعیه مهم مالیاتی

Written by

فرشته طائرپور نماینده "خانه سینما" در کار-گروه مالیاتی، درباره شرایط مالیاتی سینماگران در تیرماه توضیحاتی ارایه کرد.

این تهیه‌کننده سینما در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت: پیرو تعاملات صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی‌، از صبح شنبه 13 تیر به مدت دو هفته از ساعت 9 صبح الی 7 بعدازظهر، نمایندگانی از سازمان مذکور، جهت ارائه خدمات اینترنتی، در "خانه سینما"، خیابان بهار مستقر خواهند شد تا به کلیه سینماگران در تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی شان یاری رسانند.

او اضافه کرد: همانطور که خوشبختانه عموم سینماگران و فعالان سایر عرصه های هنری (تئاتر، موسیقی، هنرهای تجسمی، انتشارات...) مطلع هستند، فقط تا پایان تیرماه برای انجام این تکلیف قانونی که شرط اصلی استفاده آنها از معافیت مالیاتی است، مهلت باقی است و این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد. لذا به همه سینماگران (اعم از عضو خانه سینما و یا آنهایی که به صورت مستقل و یا در ارتباط با سازمان صدا و سیما به یکی از تخصص های فیلمسازی مشغولند) توصیه می شود که در اولین فرصت ممکن از این موقعیت استفاده کنند زیرا در مورد برخی از آنها ممکن است تنظیم و ارسال اظهارنامه در یک جلسه صورت نپذیرد و با توجه به نقص پرونده شان نتوانند به سایت مربوطه ورود کنند.

طائرپور برای توضیح بیشتر در این زمینه گفت: سینماگرانی هستند که تاکنون کد محرمانه خود را از طریق پست دریافت نکرده اند و یا پرونده شان در حوزه مالیاتی ویژه سینماگران(واقع در میدان شعاع) نقص دارد. این دوستان که نامشان از مدتی پیش روی سایت خانه سینما قرار گرفته و از طریق پیامک تلفنی از نقص پرونده شان مطلع شده اند، بدون داشتن کد رهگیری و کد محرمانه نمی توانند به سایت ورود کنند و اظهارنامه امسال خود را پر کنند. برای این دسته از مودیان سینمایی، یک مرحله مقدماتی برای رفع نقص پرونده وجود دارد که بهتر است هرچه زودتر از آن مطلع شوند تا خدای ناکرده از مهلت ارسال اظهارنامه شان محروم نمانند و معافیت مالیاتی شان از بین نرود.

او درباره کسانی که می توانند بدون مراجعه به خانه سینما اظهارنامه هایشان را تکمیل و ارسال کنند گفت: هر مودی می تواند از طریق کامپیوتر خانگی و یا دفترش راسا به این امر اقدام کند اما باید بداند که با هر کامپیوتر، فقط سه اظهارنامه قابل تنظیم و ارسال است. سیستمی که در "خانه سینما" با همکاری حوزه مالیاتی مربوطه راه اندازی شده، مانند کافی نت های رسمی و دارای مجوز از سازمان امور مالیاتی، از امکانات بیشتری برخوردار است و قابلیت خدمت رسانی به کلیه اعضای خانه سینما را دارد.

 طائرپور تاکید کرد که سینماگران جهت استفاده از معافیت مالیاتی، کل دریافتی های سال 1393 خود را (از صفر تا هر رقمی که تحقق یافته) در صفحه 6 اظهارنامه، جدول مربوط به درآمدهای معاف از مالیات و مربوط به فعالیت های فرهنگی هنری (بند ل ماده 139) ذکر کنند و متوجه باشند که مجموع ارقامی که عملا در سال 93 دریافت کرده اند باید در اظهارنامه قید شود و نه ارقام مندرج در قراردادهایی که هنوز تحقق نیافته است. ضمنا دوستان می توانند جمع هزینه های مستند خود در سال 93 (اعم از اجاره دفتر یا منزل، هزینه سفرهای داخلی و خارجی و ...) را نیز در بخش هزینه ها قید کنند.

این سینماگر به مودیان صنوف دوبله، فیلمبرداری و تدوین یادآوری کرد مذاکرات جهت تغییر طبقه بندی این صنوف از بند "ب" به بند "ج" همچنان در دستورِ کار "کار-گروه مالیاتی" قرار دارد و مورد پیگیری "خانه سینما" و سازمان امور سینمایی است؛ اما متاسفانه هنوز تعاریف این چند صنف که هیچ تفاوتی با سایر صنوف ندارند، برای سازمان امور مالیاتی شفاف و اصلاح نشده است، لذا این دوستان می بایست اظهارنامه امسال خود را نیز در قالب مشاغل بند "ب" تنظیم کنند. سایر صنوف سینمایی (به جز تهیه کنندگان و مجریان طرح و صاحبان دفاتر) زیر مجموعه بند "ج" قرار دارند و از داشتن دفتر مالی پلمب شده معاف هستند، اما همچنان شرط استفاده شان از معافیت مالیاتی تنظیم و ارسال به موقع اظهارنامه است.

طائرپور در پایان اظهار امیدواری کرد که اصحاب رسانه با توجه به شرایط مشترکی که با سینماگران در این زمینه دارند، در اطلاع رسانی این خبر فعال تر از همیشه اقدام کنند

 

 

اعضای محترم خانه سینما جهت ثبت نام بیمه تکمیلی و یا رفع نواقص موجود در پرونده بیمه تامین اجتماعی میتوانند با مدارک زیر به کافی نت خانه سینما (کافه گالری) مراجعه نمایند.

 1. اصل یا کپی شناسنامه

 2. اصل یا کپی کارت ملی

 3. کارت عضویت خانه سینما که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد

 4. یک قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

 5. شماره شبا

 6. کد پستی

 7. اطلاعات مربوط به پرداخت اینترنتی ( رمز دوم کارت - کد اعتبار سنجی cvv2 - تاریخ انقضای کارت)

 نکته: مبلغ قابل پرداخت برای بیمه تکمیلی نفر اصلی   1/000/000 ریال و برای افراد تحت تکفل 1/800/000 ریال است.

 اعضا می توانند برای ثبت نام بیمه تکمیلی از 28 خرداد ماه تا 9 تیرماه از ساعت 9 صبح تا 19  به کافی نت خانه سینما و یا سایت صندوق اعتباری هنر www.honarcredit.ir  مراجعه فرمایند.

پنج شنبه, 24 ارديبهشت 1394 04:30

شرایط عضویت در کانون

Written by

 

شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی فیلمنامه نویسان بدین شرح اعلام می گردد:

1.  فیلمنامه نویس در آئین نامه مذکور به کسی اطلاق می شود که حداقل یک فیلم سینمایی داستانی از فیلم نامه او توسط دیگری کارگردانی و ساخته  شده باشد، فیلم مذکور باید موفق به اخذ پروانه نمایش یا پروانه ساخت از سازمان امور سینمایی گردیده باشد.

 تبصره: فیلمنامه نویسانی که فیلمنامه هایشان توسط خودشان کارگردانی شده باشد می توانند  عضویت انجمن صنفی فیلمنامه نویسان را داشته باشند اما حق عضویت در هیئت مدیره انجمن را دارا نخواهند بود.

2.  متقاضیان عضویت در کانون می باید هنگام درخواست عضویت، تابعیت ایرانی و یا مدرکی دال بر اقامت دائم در ایران داشته باشند، سابقه کیفری موثر نداشته باشند و حکم مراجع داوری خانه سینما را بلا اثر نگذاشته باشند.

تبصره : عضویت در کانون با تأیید اکثریت اعضای هیئت مدیره و انجام مفاد زیر امکان پذیر است:

درخواست کتبی برای عضویت و ارائه مدارک لازم 2- پذیرفتن کلیه مفاد اساسنامه انجمن و مقررات مصوبه ی هیئت مدیره  انجمن  3- پرداخت حق ورودیه و تعهد پرداخت حق عضویت سالانه و تعهد به شرکت در مجامع عمومی انجمن صنفی.

3. چنانچه در عدم صحت مدارک متقاضی عضویت خللی وارد شود هیئت مدیره با اعلام به متقاضی درخواست او را کان لم یکن محسوب نموده و متقاضی باید شرایط عضویت را از ابتدا طی نماید.

4. تایید فیلم ها و مدارک فرد متقاضی منوط به درج نام وی به عنوان فیلمنامه نویس یکی از فیلمنامه نویسان در عنوان بندی فیلم ها است.

5. پرداخت حق عضویت و میزان آن  ارتباطی به زمان درخواست یا قبولی عضویت توسط هیئت مدیره ندارد و کل میزان حق عضویت در هر زمان از سال دریافت می شود.

6. متقاضی عضویت می بایست مبلغی را جهت بررسی درخواست عضویت به حساب انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینمای ایران واریز نماید و مبلغ مذکور ارتباطی با حق عضویت ندارد و در صورت رد درخواست مبلغ فوق مسترد نمی گردد.

7. هیئت مدیره می بایست ظرف سه ماه پرونده متقاضی را رسیدگی و پاسخ متقاضی را کتبا اعلام نماید. چنانچه نقصی در مدارک ارائه شده متقاضی وجود داشته باشد زمان رفع نقص به زمان رسیدگی اضافه خواهد شد.

 ۸.تعلیق عضویت اعضای انجمن با تصویب اکثریت اعضای هیئت مدیره در صورت تخلف  و یا عدم پرداخت حق عضویت و یا عدم فعالیت موثر در حرفه فیلمنامه نویسی و یا عدم شرکت در جلسات مجمع عمومی خواهد بود و فرد معلق در صورت اعتراض می تواند اعتراض مکتوب خود را حداکثر تا یکماه بعد از ابلاغ حکم تعلیق به بازرس هیئت مدیره تسلیم نماید و بازرس ضمن بررسی در صورت تشخیص در اولین جلسه مجمع عمومی که به اطلاع اعضا رسیده است جهت تصمیم گیری، عضویت فرد معلق را مطرح نماید. رای مجمع عمومی در این مورد تغییر ناپذیر خواهد بود.

۹.هیئت مدیره از رسیدگی پرونده متقاضیان عضویت که در انجمن های صنفی موازی با انجمن صنفی فیلمنامه نویسان خانه سینما باشد معذور است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیین نامه صندوق تعاون  و رفاه  اعضای کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران
بر اساس بند 1و 4 اساسنامه کانون و به منظور تامین بخشی از نیاز های رفاهی اعضاء و ارائه کمک های ضروری با پرداخت وام ، صندوق اعضای کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران بر اساس مقررات این آیین نامه تشکیل و اداره می شود .
ماده 1- نام صندوق تعاون و رفاه :
صندوق تعاون و رفاه کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران  به  اختصار صندوق تعاون نامیده می شود .
ماده 2- موضوع صندوق تعاون :
 اعطای وام به اعضای صندوق تعاون و مشارکت و همکاری  در تامین نیازهای مالی و رفاهی اعضا و انجام فعالیتهای  اقتصادی به نفع صندوق .
ماده 3- محل صندوق :
محل اصلی صندوق تعاون در دبیرخانه کانون مستقر است .
ماده 4- مدت فعالیت صندوق تعاون :
مدت فعالیت صندوق تعاون از زمان تاسیس نامحدود  است .
ماده 5- سال مالی صندوق تعاون :
سال مالی صندوق تعاون از اول فروردین ماه هر سال شروع و بیست و پنجم اسفند ماه همان
سال پایان خواهد پذیرفت . در پایان هر سال مالی رئیس صندوق تعاون گزارشی از عملکرد یکساله تهیه و به شورای مرکزی کانون ارائه می کند .
ماده 6- نحوه عضویت :
اعضای کانون می توانند با درخواست کتبی و پرداخت حق عضویت اولیه (ورودیه ) و مبلغ ثابت ماهانه (پس انداز ) به عضویت صندوق تعاون پذیرفته شوند .
ماده 7- سرمایه صندوق تعاون :
از سه منبع زیر تامین می شود .
الف – حق عضویت اولیه (ورودیه ) و ماهانه (پس انداز )
ب- تسهیلات بانکی یا اعتبارات دریافتی از سایر منابع
ج- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 8- ارکان صندوق :
صندوق تعاون دارای سه رکن زیر است :
الف – هیاَت امنا
ب- رئیس
ج – بازرس
ماده 9- هیات امنا صندوق تعاون :
هیات امنا ی صندوق تعاون کانون از سه عضو زیر برای مدت دو سال تشکیل می شود .
الف ) یک نفر رئیس شورای صندوق تعاون و همزمان رئیس صندوق تعاون کانون
ب) خزانه دار صندوق تعاون
ج) دبیر صندوق تعاون
تبصره 1- رئیس هیات امنا (موضوع بند الف )توسط شورای مرکزی کانون از بین اعضای کانون و خزانه دار و دبیر (موضوع بند ب و ج ) به پیشنهاد رئیس و موافقت شورای مرکزی کانون برگزیده می شوند .
تبصره 2- 20 روز قبل از پایان دوره هیات امنا ، شورای مرکزی کانون رئیس جدید هیات امنا و صندوق را بر می گزیند . رئیس جدید یک هفته قبل از شروع به کار باید اعضای دیگر هیات امنا را به شورای مرکزی کانون معرفی کند . چنانچه تا تاریخ شروع به کار رئیس جدید ، شورای مرکزی کانون اعلام نظر نکرده باشد ، رئیس هیات امنا با افراد مورد نظر خود فعالیت را شروع می کند .
تبصره 3- انتخاب و گزینش رئیس هیات امنا و صندوق ،فقط برای سه دوره متوالی و یا شش دوره منقطع امکان پذیر است . همچنین تغییر رئیس هیات امنا و صندوق قبل از انقضا مدت مذبور در اختیار شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران است .
تبصره 4- چنانچه رئیس هیات امنا صندوق تعاون به هر صورت از ادامه همکاری خودداری نماید ، شورای مرکزی کانون بلافاصله طبق تبصره 1ماده 9 یکی از اعضای کانون فیلمنامه نویسان را جایگزین خواهد کرد . چنانچه هر یک از اعضای هیات امنا نیز به هر دلیلی از همکاری خودداری نمایند ، رئیس صندوق تعاون طبق تبصره 1 و 2 ماده 9 فرد مورد نظر را جایگزین می کند .
ماده 10- وظایف و اختیارات هیات امنا صندوق تعاون :
10)1 – تعیین و تصویب خط مشی و برنامه های صندوق و ارائه به شورای مرکزی کانون
10)2- تصویب دستورالعمل ها ، ضوابط ، شرایط استفاده و بهره برداری از وجوه صندوق در چهارچوب این آیین نامه ، با مشورت شورای مرکزی کانون
10)3- تعیین جرایم و دیر کرد و شیوه ی اتخاذ تصمیم با متخلفان مالی و اداری
10)5- تصویب هزینه سالانه صندوق
10)6- تصویب پرداخت وام به اعضای صندوق
10)7- تعیین مدت باز پرداخت وام
10)8- استماع و تایید گزارش عملکرد سالانه صندوق و ارائه آن به شورای مرکزی کانون
10)9- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهادی که از طرف شورای مرکزی کانون و رئیس صندوق یا اعضای هیات امنای صندوق ارائه می شود .
ماده 11- جلسات هیات امنای صندوق با دعوت رئیس صندوق و هر ماه یک بار تشکیل می شود . تصمیمات شورای صندوق با اکثریت آرا قابل اجرا خواهد بود .
ماده 12- جلسات هیات امنا با حضور هر سه نفر اعضا رسمیت می یابد . حضور رئیس هیات امنا برای رسمیت جلسات الزامی است .
ماده 13- وظایف رئیس صندوق :
13)1- اجرا و تصمیمات هیات امنا ی صندوق تعاون
13)2- مسئول اداره و تنظیم امور اداری ،اجرایی و مالی صندوق
13)3- تهیه و تنظیم برنامه ، بودجه و هزینه ی سالیانه صندوق
13)4- پیگیری تشکیل جلسات و اجرای مصوبات هیات امنا
13)5- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق هر شش ماه یک بار و نیز در پایان سال مالی و ارائه به هیات امنا و شورای مرکزی کانون
13)6- امضاء چکها ،اسناد و اوراق بهادار و نامه ها
13)7- تهیه و تنظیم فرمهای لازم برای صندوق
13)8- اطلاع به بازرس جهت حضور در جلسات
13)9- وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص
تبصره : رئیس صندوق مسئول نگهداری اسناد و اوراق بهادار و ضمانتنامه های اعضا است
ماده 14- بازرس صندوق توسط شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان و ترجیحا از بازرسان کانون انتخاب می شود .
ماده 15- وظایف بازرس :
15)1- بازرس می تواند در جلسات هیات امنا بدون حق رای شرکتکند و با هماهنگی و بدون دخالت در امور اجرایی به اسناد و مدارک صندوق دسترسی داشته باشد .
15)2- ارائه گزارش در مورد تطابق یا عدم تطابق عملکرد هیات امنا ی صندوق و اعضای آن با این آیین نامه و ارائه هر گونه تخلف مالی و حقوقی به شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران و در صورت عدم توجه شورای مرکزی کانون ، ارائه گزارش به بازرس کانون و نیز به اعضای صندوق
15)3- پرداخت هر گون وجهی از صندوق به جز موارد ذکر شده در این آیین نامه به هر شخص حقوقی و حقیقی ممنوع است .
ماده 17- دستوالعمل پرداخت وام و شرایط بازپرداخت آن توسط هیات امنا مشخص می شود
تبصره 1- در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت نکرده باشد ، مبلغ حق عضویت و سپرده وی باید حداکثر طی مدت یک ماه به پیشنهاد رئیس صندوق و تایید هیات امنا ،عودت داده شود .
تبصره 2- در صورتی که عضو انصرافی وام دریافت کرده باشد ، معادل وام دریافتی از وجوه پرداختی (اعم از سپرده و حق عضویت سالانه ) کسر گردیده و مابقی طبق تبصره یک پرداخت می شود .
ماده 18- انحلال صندوق از اختیارات شورای مرکزی کانون فیلمنامه نویسان ایران است
ماده 19- در صورت انحلال صندوق ، هیاتی به انتخاب شورای مرکزی کانون ، پس از عودت حق عضویت و سپرده های اعضا در مورد دارایی ها و دیون صندوق تصمیم گیری می کند .
تبصره – در اجرای این آیین نامه حساب خاصی در یکی از شعب بانک توسط رئیس و خزانه دار افتتاح خواهد شد .
ماده 20- تعیین حق عضویت اولیه و نیز مقدار مبلغ واریزی ماهانه و همچنین مدت بازپرداخت و مبلغ ماهانه ی باز پرداخت ، هر ساله به پیشنهاد هیات امنا ی صندوق تعاون ،یا رئیس صندوق و با تصویب شورای مرکزی کانون صورت می گیرد .
ماده 21- اعضای هیات امنا و همه کسانی که در صندوق تعاون مسئولیتی به عهده دارند ، حقوقی برابر با سایر اعضای صندوق دارند و هیچ وجه تمایزی با سایر اعضا ندارند .
ماده 22- مسئول هیات امنا که رئیس صندوق نیز محسوب می شود ، نماینده قانونی صندوق تعاون در محاکم و مراجع قضایی و اداری و همچنین اقامه دعوی علیه اشخاص در مراجع ذکر شده و دفاعیات دعاوی علیه صندوق است .
ماده 23- چنانچه صندوق درآمدی داشته باشد ، متعلق به صندوق مذبور بوده و هزینه های تاسیس و اداره مربوط به آن از محل درآمد صندوق پرداخت خواهد شد و باقیمانده در آمد به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد .
ماده 24- تغییر در مفاد این آیین نامه به پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا و یا رئیس صندوق و تصویب شورای مرکزی کانون صورت می گیرد .
ماده 25 – این آیین نامه در 25 ماده و 29 بند و  8 تبصره در جلسه مورخ 16/7/90 توسط هیات امنا به تصویب رسید .