آیین نامه صندوق تعاون و رفاه کانون

شورای مرکزی

Rate this item
(0 votes)

شورای مرکزی کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران

دوره دوازدهم: 1394

اعضای اصلی :رضا مقصودي،  سيد سعيد رحماني ، سعید عقیقی ، محمود اربابی، امیر عربی، حسین ایری، حجت قاسم زاده اصل

عضو علی البدل: جلال الدین دری

رئيس شوراي مركزي : رضا مقصودي

نایب رئيس شوراي مركزي : سعید عقیقی

خزانه دار : حسین ایری

بازرس و دبیر کانون: حسن مهدوی فر

بازرسعلی البدل: مجتبی اقدامی

Read 2049 times