آیین نامه صندوق تعاون و رفاه کانون

یکشنبه, 13 اسفند 1396 20:02

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن صنفی کارگری فیلمنامه نویسان استان تهران

Rate this item
(0 votes)

به نام خدا

آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی (نوبت اول)
انجمن صنفی کارگری فیلمنامه نویسان استان تهران

بدینوسیله از کلیه اعضاء انجمن مذکور دعوت می گردد روز چهارشنبه 1397/01/29ساعت 14 در محل سالن سیف اله داد (خانه سینما خیابان بهار)حضور بهم رسانید
دستور جلسه

  • گزارش هیئت مدیره ، بازرس ، خزانه دار
  • برگزاری انتخاب بازرس

هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری فیلمنامه نویسان استان تهران

 

 

 

 

 

 

Read 342 times Last modified on یکشنبه, 13 اسفند 1396 20:10