آیین نامه صندوق تعاون و رفاه کانون

پنج شنبه, 04 بهمن 1397 08:04

برگزاری نخستین نشست درست‌گویی و درست‌نویسی در سینما

Rate this item
(0 votes)

نخستین نشست:درست‌گویی و درست‌نویسی در سینما

خانهٔ سینما، یکشنبه ۷بهمن۱۳۹۷ از ۱۶:۳۰

 میزبانان:«کانون فیلم‌نامه‌نویسان سینمای ایران» با همکاری انجمن «ویرایش و درست‌نویسی»

 میهمانان:

«دکتر بهروز محمودی بختیاری» زبان‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 «دکتر حسین صافی پیرلوجه»زبان‌شناس و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی

 «محمدحسن شهسواری» رمان‌نویس

زبان فارسی از ابزارهای بسیار مهم در سینمای ایران بوده است؛ به‌گونه‌ای که سینماگران تأثیرگذار کشورمان، یا خود زبان‌آور و ادب‌دان بوده‌اند یا با اهالی ادبیات پیوندی نزدیک داشته‌اند. برای بررسی حضور و کاربرد زبان فارسی در سینما، کانون فیلم‌نامه‌نویسان سینمای ایران و انجمن فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی، نشست‌هایی تخصصی با عنوان «فارسینما» برگزار می‌کنند.

 در این نشست‌ها می‌خواهیم دریابیم:

_ توانمندی‌های نهفتۀ زبان فارسی در سینما چقدر است؟

ـ چقدر می‌توان زبان فارسی را در سینما بارور کرد؟

ـ نقش زبان فارسی در ارتباط با دیگر عناصر فیلم چیست؟

ـ آیا تاکنون از ویرایش در سینما غافل بوده‌ایم؟

ـ آیا ویرایش فیلم‌نامه آن را بهتر و اثرگذارتر خواهد کرد؟

ـ اصول ویرایش فیلم‌نامه چیست؟

 اولین نشست فارسینما موضوع «درست‌گویی و درست‌نویسی» در سینمای زبان فارسی را پی می‌گیرد. در این نشست، به یکی از اصول ویرایش، یعنی درست‌نویسی، خواهیم پرداخت و البته با نگاهی علمی، زبان فارسی را در عرصۀ سینما بررسی خواهیم کرد.

در نشست اول، می‌آموزیم از:

 دکتر بهروز محمودی بختیاری،

زبان‌شناس و عضو هیئت‌علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران:

«فیلم‌نامه به‌مثابه سند: ویرایش زمانی، مکانی و شخصیتی در فیلم‌نامه»

 دکتر حسین صافی پیرلوجه،

زبان‌شناس و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:

«کارکرد فیلم‌نامه؛ تفهیم یا استفهام؟»

 محمدحسن شهسواری،

رمان‌نویس:

«تبدیل واقعیت به زیبایی در دیالوگ»

 مهدی صالحی دره‌بیدی،

ویراستار و دبیر انجمن  فرهنگی‌آموزشی ویرایش و درست‌نویسی:

«چیستی فارسینما»

Read 134 times Last modified on پنج شنبه, 04 بهمن 1397 08:12